Werkloos: recht op een uitkering?

Wanneer je werkloos bent (of binnenkort wordt), kun je in sommige gevallen een uitkering aanvragen bij het UWV: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Omdat je geen inkomen hebt, krijg je een steuntje in de rug van de overheid, tot je zelf werk hebt gevonden.

WW
Wanneer je werkloos wordt kan je soms een WW-uitkering aanvragen. Deze uitkering ontvang je alleen wanneer je in de laatste 36 weken minstens 26 weken hebt gewerkt, dit mag ook een bijbaantje zijn geweest. Ook moet het aantal uren dat je aan werk verliest minimaal 5 uren zijn. Niet alle jongeren en (bijna) afgestudeerden voldoen aan deze voorwaarden. Bekijk deze link voor meer informatie over de WW en wanneer je deze aan kunt vragen.

Bijstand
Als je jonger bent dan 27 jaar en niet in aanmerking komt voor de WW-uitkering, kan je een aanvraag doen voor een andere vorm van uitkering: bijstand. Je moet dan actief op zoek naar werk en een baantje dat je wordt aangeboden mag je niet weigeren. Heb je binnen vier weken nog steeds geen werk, dan ontvang je bijstand. Als je bijstand ontvangt wordt er van je verwacht dat je actief blijft zoeken naar werk en meedoet aan activiteiten die jouw gemeente hiervoor organiseert.

Let wel op: wanneer je werk vindt of op een andere manier geld verdient, moet je dit op tijd doorgeven bij het UWV, zodat ze dit bedrag van jouw bijstand af kunnen trekken. Zo voorkom je dat je een gedeelte van het bedrag moet terugbetalen. Bekijk deze link voor het aanvragen van een bijstandsuitkering en deze link voor belangrijke regels tijdens de periode waarin je bijstand krijgt.