Wat als je ouders niet mee betalen aan je studie?

Soms kunnen of willen ouders niet meewerken aan de berekening van de aanvullende beurs. DUO kan hun inkomen dan opvragen of niet meetellen.

In de volgende 6 situaties kun je DUO vragen om het inkomen van je ouder(s) niet mee te tellen:
1. Je hebt geen contact gehad sinds je 12e
2. Je hebt een conflict met je ouder
3. Het gezag van je ouder is beëindigd
4. De verblijfplaats van je ouder is onbekend
5. Je bent niet erkend
6. De kinderalimentatie is niet te innen

Lees meer hoe je toch een aanvullende beurs kunt aanvragen als je ouders niet meewerken.