Studiefinanciering voor minderjarige studenten

Ben jij jonger dan 18 wanneer je aan je hbo- of universitaire studie begint in september? Let op dat je op tijd je studiefinanciering aanvraagt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je kunt vanaf september al studiefinanciering ontvangen!

Tot nu toe hadden minderjarigen die aan een studie begonnen vanaf oktober recht op studiefinanciering. Dit had te maken met de grens van kinderbijslag die de ouders ontvingen. Nu is er een nieuwe regel, waardoor de kinderbijslag voor ouders eerder stopt. En hierdoor kun jij, als minderjarige student, eerder studiefinanciering via DUO ontvangen.

Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: een lening, aanvullende beurs, collegegeldkrediet en ov-studentenkaart. De lening en het collegegeldkrediet zijn geen gratis geld, dit moet je later weer terugbetalen. De aanvullende beurs (of je hier recht op hebt, hangt af van het inkomen van je ouders) en de ov-studentenkaart worden (deels) omgezet in een gift, wanneer je binnen tien jaar je diploma haalt.

Ben je een minderjarige mbo-student? Dan heb je helaas geen recht op studiefinanciering, maar kun je wel een ov-studentenkaart ontvangen. Handig voor als je stageloopt in een andere plaats!