Jongeren van nu volgen vaker en langer onderwijs

Het Jongerenplatform van de SER (Sociaal Economische Raad) heeft onderzoek gedaan naar verschillende ontplooiingskansen voor jongeren. We delen graag de belangrijkste uitkomsten.

  1. Jongeren van nu volgen vaker en langer onderwijs dan eerdere generaties! Dit is goed nieuws, het onderwijs in Nederland is van goede kwaliteit en er zijn steeds meer mogelijkheden voor jongeren om zich te ontwikkelen.
  2. Jongeren blijven langer thuis wonen. Dit heeft vooral te maken met geld. Voor studenten is de invoering van het leenstelsel een belangrijke reden om thuis te blijven wonen: de studieschuld loopt daardoor iets minder snel op. Werkende jongeren blijven soms thuis wonen omdat ze geen betaalbare eigen woning kunnen vinden. Voor tips over waar je op kan letten als je bij je ouders woont, lees dit artikel.
  3. Groepen die het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt zijn jongeren met een (arbeids)beperking en jongeren met een migratieachtergrond. Beide groepen hebben minder vaak een baan dan andere jongeren. Het gemiddelde inkomen is dan
    ook lager. Het aandeel werkende jonggehandicapten is overigens wel wat gestegen sinds de invoering van de Participatiewet.
  4. Ongeveer zeventig tot tachtig procent van de studenten lijden onder prestatiedruk en studiestress.  Studenten voelen zich meer gejaagd en hebben vaker last van psychische klachten dan werkenden, niet-werkenden en gepensioneerden. Zou jij graag advies willen of een vraag of zorg delen over wonen, werken, geld sparen of besparen, studeren of geld besteden? Maak jij je zorgen om de gevolgen van je studieschuld? Zoek hulp, neem contact met ons op.
  5. Jongeren hebben vaker en langer een tijdelijk contract. Jongeren hadden tien jaar geleden gemiddeld op hun 24ste hun eerste vaste dienstverband, tegenwoordig is dat op hun 27ste. Dit komt onder meer omdat ze steeds langer doorstuderen en omdat ze vaker tijdelijk werk hebben.

Het uitgangspunt van de verkenning die het SER Jongerenplatform uitbrengt over de ontplooiingskansen voor jongeren, is dat jongeren het maximale uit zichzelf moeten kunnen halen. Wil je het hele rapport lezen, lees dan hier verder.