Hulp via geloofsgemeenschappen?

Veel jongeren zijn lid of op een andere manier betrokken bij een geloofsgemeenschap. Ook daar kun je aankloppen voor hulp bij jouw vragen die met geld te maken hebben.

Maar ook als je geen lid bent kun je aankloppen bij een kerk. Je kunt contact zoeken met b.v. een jongerenwerker of een jeugddiaken of iemand anders die je kent. Via internet kun je ook contact maken.   Je hoeft dus helemaal geen lid te zijn om ook daar verder te worden geholpen.